Vítejte na stránkách věnovaných projektu "Outplacement pro velké podniky".Projekt "Outplacement pro velké podniky" je realizován v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL, jehož hlavním posláním je přispívat k zajišťování rovného (equal, angl. = rovný) přístupu k zaměstnání prostřednictvím inovativních postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost v práci a při hledání zaměstnání.

Grant je spolufinancován ze 75% z Evropského sociálního fondu EU a z 25% ze státního rozpočtu ČR.

Rozvojové partnerství patnácti společností, které se na realizaci projektu podílejí, zastřešuje jako příjemce dotace společnost Dopravní vzdělávací institut, a. s. (DVI, a. s.) , - dceřiná společnost Českých drah, a. s.

DVI, a. s., je zodpovědný za řízení a realizaci projektu.