Aktuality


Kulatý stůl

Proměny současného trhu práce

úterý 3. června 2008, 10 – 12:30 hod., Best Western Hotel Vladimir, Ústí nad Labem2. mezinárodní konference

Současné trendy v řízení lidských zdrojů

středa 12. března 2008, 9:30 – 17:00 hod., prostory PricewaterhouseCoopers, Kateřinská 40, Praha 2


Kulatý stůl

Rovné příležitosti v zaměstnání a jejich prosazování v praxi

čtvrtek 31. ledna 2008, 10:00 – 12:00 hod., malá zasedací místnost magistrátu (č. dv. 382, 3. patro), Velká Hradební 8, Ústí nad Labem


Tisková konference

Dvě tiskové konference představí spolupráci Centra pro podporu zaměstnanců a společnosti Manpower s pojišťovnou CARDIF PRO VITA, a. s.

V úterý 20. listopadu 2007 od 11.00 hod. v restauraci Patriot X (V celnici 3) v Praze a ve středu 28. listopadu 2007 od 10.00 hod. v Centru pro podporu zaměstnanců v Ústí nad Labem se uskuteční tiskové konference, na kterých bude představen nový produkt pojišťovny CARDIF PRO VITA, a. s., tzv. „Job Care“, který využívá služeb Centra pro podporu zaměstnanců a na něj navazujících služeb personální společnosti Manpower.

Spolupráce byla navázána v rámci udržitelnosti Centra po skončení projektu.

Tiskové konference se za Centrum pro podporu zaměstnanců zúčastní jeho správkyně Lenka Skabrouthová, společnost Manpower bude zastoupena Ing. Jiřím Halbrštátem.

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s., poskytuje pojištění tzv. schopnosti splácet pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity, úmrtí i ztráty zaměstnání. V současné době lze pojištění uzavřít pouze prostřednictvím úvěrových společností, se kterými má pojišťovna uzavřenou smlouvu, individuálně tedy pojištění nelze sjednat.

Fotografie z pražské tiskové konference:
foto foto

4. národní konference

Moderní formy péče o zaměstnance – dobrá praxe

úterý 6. listopadu 2007, 9:30 – 15:15 hod., výletní zámeček Větruše, Fibichova 392, Ústí nad Labem

Fotografie ze 4. národní konference

Dotazníkové šetření sledující míru uplatnění konceptu outplacementu a analýzu vzdělávacích potřeb u společností působících v ústeckém regionu, Praze a Středočeském kraji.

Dotazníkové šetření sledující míru uplatnění konceptu outplacementu a analýzu vzdělávacích potřeb u společností působících v ústeckém regionu, Praze a Středočeském kraji.

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás oslovit k zapojení se do mezinárodního dotazníkového šetření, které sleduje uplatnění forem cílené podpory managementu společností v době výrazných organizačních změn a identifikaci souvisejících potřeb vzdělávání zaměstnanců.