Odborné články

Počínaje prosincem 2007 Vám na tomto místě postupně představíme sérii odborných článků vytvořených našimi experty.

Tematicky budou věnovány čtyřem oblastem:

  1. personalistice, lidským zdrojům a zaměstnanosti
  2. rovným příležitostem
  3. pracovnímu právu
  4. podnikání a jeho managementu.


Flexibilní formy práce

Mgr. Kateřina Machovcová, Genderové informační centrum Nora o.p.s., 25. února 2008


Některé aktuální poznámky k pracovněprávní problematice a Zákonu o zaměstnanosti

JUDr. Petr Večeř, Odborové sdružení železničářů, 22. února 2008


Dilema nad pracovními nabídkami

Pavla Kudrlová, Manpower spol. s r. o., 19. února 2008


Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) - novelizující předpisy, včetně technické novely, předpokládané novelizace ZP

JUDr. Petr Večeř, Odborové sdružení železničářů, 24. ledna 2008


Zásadní rozdíly zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce s dřívější právní úpravou - zákon č. 65/1965 Sb.

JUDr. Petr Večeř, Odborové sdružení železničářů, 4. ledna 2008Rovné příležitosti a přístup k zaměstnání

Mgr. Kateřina Machovcová, Genderové informační centrum Nora o.p.s., 17. prosince 2007Specifická nezaměstnanost Ústeckého kraje

Pavla Kudrlová, Manpower spol. s r. o., 10. prosince 2007