Cílové skupiny


a/ hlavní cílové skupiny
zaměstnanci postižení či ohrožení ztrátou zaměstnání v souvislosti s restrukturalizací podniku, a to především:
b/ vedlejší cílové skupiny