Základní cíleProjekt „Outplacement pro velké podniky“ je zaměřen na vytvoření efektivního systému cílené podpory zaměstnancům velkých podniků ohrožených či postižených ztrátou zaměstnání v souvislosti s podnikovou restrukturalizací. Predispozicí pro dosažení tohoto cíle bude implementace konceptu společenské odpovědnosti firem a následně vyvinutí komplexního outplacementového programu pilotážně testovaného v žadatelské organizaci. Komplexnost outplacementu představuje zejména jeho dlouhodobý horizont řešení problematiky restrukturalizace, který by měl být chápán ne jako nouzové, ale především preventivní opatření. Komplexnost vyvíjeného programu dále staví na širokém spektru služeb nabízených Centrem pro podporu zaměstnanců a v neposlední řadě na intenzivním a efektivním networkingu mezi subjekty regionálního trhu práce.

Hlavní cíle projektu


Další cíle projektu