Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření sledující míru uplatnění konceptu outplacementu a analýzu vzdělávacích potřeb u společností působících na území České republiky.

Dotazníkové šetření zaměřené na analýzu identifikující akceptaci daného konceptu komplexního outplacementu v ČD, a. s., zajištěného prostřednictvím služeb Centra pro podporu zaměstnanců

Dotazníkové šetření zaměřené na analýzu potřeb vzdělávání zaměstnanců firem působících v ústeckém regionu, Praze a Středočeském kraji

Dotazníkové šetření zaměřené na postavení žen a mužů v jednotlivých organizacích účastnících se projektu