Základní informaceNázev projektu:
Vývoj metodiky komplexního outplacementu velkých podniků jako nástroje pomoci zaměstnancům postiženým restrukturalizací

Zkrácený název projektu:
Outplacement pro velké podniky

Číslo žádosti:
CZ-54

Místo realizace projektu
region Ústí nad Labem

Časový rámec realizace projektu:
Financování projektu:
Přípravná fáze projektu i jeho samotná realizace jsou spolufinancovány ze 75% ze Strukturálních fondů EU (Evropský sociální fond) a z 25% ze státního rozpočtu České republiky.