2. mezinárodní konference

Současné trendy v řízení lidských zdrojů

středa 12. března 2008, 9:30 – 17:00 hod., prostory PricewaterhouseCoopers, Kateřinská 40, Praha 2program mapka přihláška/registrace

Vážená paní, vážený pane,

srdečně Vás zvu na mezinárodní konferenci „Současné trendy v řízení lidských zdrojů“, která se uskuteční ve středu 12. března 2008 v prostorách společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika v Kateřinské ulici v Praze. Akce se koná v rámci projektu Outplacement pro velké podniky programu Iniciativy Společenství Equal a účast na ní je zdarma. Jednacím jazykem je čeština.

Cílem konference je seznámit Vás s aktuálními trendy ovlivňujícími řízení lidských zdrojů a s jejich možným uvedením do Vaší praxe.

Jádro konference tvoří čtyři tematické workshopy věnované konceptu společenské odpovědnosti firem v praxi, rovným příležitostem a benefitům flexibilních forem práce, roli sociologického výzkumu v řízení lidských zdrojů a roli HR managementu v rozvoji lidských zdrojů. Účastníci si budou moci osobně vyzkoušet nové trendy v praxi, a to na názorných příkladech a v modelových situacích.

Na konferenci zazní k výše uvedeným tématům konkrétní zkušenosti a poznatky řady odborníků.

Současné trendy v řízení lidských zdrojů jsou konkurenční výhodou, výrazně posilují image firmy a pozitivně ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců.

Zachytit moderní trend a ve správném okamžiku jej zdárně implementovat je snem každé úspěšné manažerky / každého úspěšného manažera. Pevně věřím, že právě Vás budu moci osobně přivítat mezi účastníky konference.

Uzávěrka přihlášek je 7. března 2008.

Těším se na setkání s Vámi.

Se srdečným pozdravem

Martina Vexlerová, vedoucí týmu mezinárodní spolupráce projektu Outplacement pro velké podniky