Doporučené odkazy

CSR - Společenská odpovědnost firem:

www.csr-online.cz

 

Evropské aliance CSR Europe:

www.csreurope.org

 

International Business Leaders Forum:

www.iblf.org

 

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR:

http://rovneprilezitosti.ecn.cz

 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem: http://zpravodaj.feminismus.cz