Národní partneři


Žadatel o dotaci: České dráhy, a.s.

Příjemce dotace – hlavní partner rozvojového partnerství: Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Partneři příjemce - členové rozvojového partnerství
 1. TARA Professionals o. p. s.
 2. ASPRA, a.s.
 3. KONTIS spol. s r.o.
 4. Úřad práce Ústí nad Labem org. složka státu
 5. Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r.o.
 6. Manpower spol. s r.o.
 7. Univerzita Palackého v Olomouci vysoká škola
 8. Národní rada zdravotně postižených sdruž.(svaz,spolek,spol.)
 9. Business Leaders Forum zájm. sdružení práv. osob
 10. NORA o.p.s.
 11. Centrum komunitní práce Ústí nad Labem poradenská organizace
 12. Odborové sdružení železničářů - ústředí
 13. Středočeská asociace manažerek a podnikatelek
 14. Consultancy TIS s.r.o.

Všichni výše uvedení partneři včetně příjemce podepsali Smlouvu o národní spolupráci.