Projektové výstupy  1. profesní a další poradenství (např. psychologické, finanční, pracovně-právní apod.)
  2. asistenční a informační služby
  3. vzdělávací aktivity
  4. rekvalifikační programy
  5. zprostředkovatelská činnost