Slovníček pojmů

CSR - Corporate Social Responsibility - společenská odpovědnost firem

Diskriminace

Environmentální management

Firemní filantropie

Flexibilní opatření

Gender mainstreaming

Job centra

Management diverzity

Princip komplexního outplacementu

Replacement

Rekvalifikační kurzy a kurzy zvyšující kvalifikaci

Rodině přátelské pracovní prostředí/family friendly working environment

Sdílení pracovního místa

Soft skills

Společensky odpovědné investování

Trojitá základna podnikání (triple-bottom-line)

Outplacement

Zainteresované strany (stakeholders)